Friday, May 27, 2011

Bolehkah memakai produk/barang orang Kafir?

Hukum asal segala barang adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya, tidak ada satu pun dari dalil al-Quran dan Sunnah yang melarang seorang muslim memakai produk orang-orang kafir, bahkan telah datang berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau pernah dan biasa memakai produk-produk orang kafir dalam sehariannya, sebagaimana datang dalam hadis-hadis berikut:


Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju buatan Yaman sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radiallahuanh bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau keluar untuk solat dengan memakai baju qithriyyah, iaitu baju bercorak dari Yaman yang dibuat dari katun [Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya 3/257 dan Tirmizi dalam Syama'il: 49 dan disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam Mukhtasar Syama'il Muhammadiyyah hlm. 47]. Demikian juga dari hadis Anas juga bahawasanya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baju hibrah iaitu baju katun berhias yang didatangkan dari Yaman [Muttafaq Alaih, Sahih Bukhari dalam Kitabul Libas dan Sahih Muslim: 2079] dan Yaman pada waktu itu penduduknya kebanyakannya adalah orang-orang kafir.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dan memakai khuf buatan Habsyah [ethiopia] sebagaimana dalam hadis Buraidah bin Khushaib bahawasanya Najasyi menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buah khuf yang berwarna hitam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya dan mengusap keduanya ketika berwudhu [Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya: 155, Ibn Majah dalam Sunannya: 3620, dan Tirmizi dalam Jami'nya: 2821 dan Syama'ilnya: 58 dan disahihkan oleh Syekh al-Albani dalam Mukhtasar Syama'il hlm. 52], dan Habsyah waktu itu adalah negeri kafir.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dan memakai cincin perak buatan Habsyah sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radiallhuanh bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari Perak yang didatangkan dari Habsyah [Muttafaq alaih, sahih Bukhari dalam Kitabul Libas dan Sahih Muslim: 2094]. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin tersebut dipakai oleh Abu Bakar, Umar dan Usman ra. [Muttafaq alaih, Sahih Bukhari dalam Kitabul Libas: 54 dan Sahih Muslim dalam Kitabul Libas].

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memenuhi undangan makan dari orang kafir sebagaimana dalam hadis Anas bahawasanya ada seorang Yahudi yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti dan lemak di rumahnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangannya [Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya 3/210 dan Ibn Sa'd dalam Thabaqah Kubra 1/407 dengan sanad yang sahih]. Dan dari Anas juga bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga orang Parsi yang enak masakannya kemudian dia mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan di rumahnya, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah ke rumah orang Parsi tersebut memenuhi undangannya [Diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihhnya: 2037].

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum dan berwudhu dari bejana wanita musyrik sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain [Muttafaq alaih, Sahih Bukhari 1/131 dan Sahih Muslim 1/475].

*Bingkisan Istimewa Buat Para Pencari Kebenaran
______________________________________________________________________________

INFORMASI

[1] Untuk memaca hukum hakam selanjutnya, anda boleh klik link di bawah:


[2] Anda semua boleh dapatkan kuliah Ustaz Fathul Bari berkenaan sunnah dan isu semasa berkaitan. Klik link di bawah:


LAMAN WEB RASMI KAMI: www.1manhajsalaf.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment